Rozhlasová a ozvučovacia technika ELMIK Vráble s.r.o.

Firma ELMIK bola založená ako výrobná a obchodná spoločnosť v roku 1994. Hlavným programom je výroba, montáž a servis '' Bezdrôtového rozhlasu '' pre ozvučenie miest, obcí a väčších priemyselných objektov.

Celý systém je možné napojiť na celoštátny systém varovania CO SR.

Kooperačne spolupracujeme s Firmou Tesaudio s.r.o. (Tesla Vráble), ktorú zastupujeme obchodne aj servisne.

Obchodne zastupujeme firmu Notus-Pewersonic s.r.o. (Tesla Vráble) výrobcu ultrazvukových čističek.

Ďalšiou činnosťou je maloobchod a veľkoobchod prvkov ozvučovacej techniky (reproduktory, mikrofóny, zosilňovače, zariadenie jednotného času).

 Zaisťujeme kompletnú dodávku a montáž slaboprúdovej elektrotechniky, ultrazvukových čističek...

Firma ELMIK ponúka

Projekčne, dodávateľsky a montážne zastrešíme ozvučenie mikroregiónov, miest, obcí, škôl, štadiónov a športových komplexov, kultúrnych domov, obradných a smutočných siení, cintorínov, autobusových a vlakových staníc ...

Kontaktujte nás

ELMIK Vráble s.r.o. tel. : 0911 773 580
Staničná 502 0911 773 585
952 01 Vráble 0911 773 590
Slovenská republika email : elmik(na)elmik(tecka)sk

Dopytový formulár

Dopytový formulár